Termini per presentar sol.licituds a la convocatòria borsa administratius grup C1-personal funcionari interí

04.09.2023

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’administratius/ives de l’Ajuntament de Forallac, mitjançant concurs oposició, en règim de personal funcionari interí (exp. 1036/2023).

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 165 de data 25 d’agost de 2023, s’ha publicat la convocatòria del procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball d’administratius/es de l’Ajuntament de Forallac, mitjançant concurs – oposició, en règim de personal funcionari interí. (Exp. 1036/2023), subjecte a les bases aprovades per resolució de l’alcaldia de 16 d’agost de 2023 i publicades en el número de BOP i en la data abans esmentada.

Les instàncies, segons el model adjunt en les bases, sol·licitant formar part en les proves es presentaran en el registre general de l’Ajuntament de Forallac, o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu, dirigides a l’alcalde – president, en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El termini finalitza el 25 de setembre.

Edicte DOGC

Bases reguladores del procés selectiu

COMPARTEIX

DESTACATS

NOTICIES RECENTS