Search

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan de govern que, sota la presidència de l’Alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que li correspon i exerceix determinades funcions executives i administratives, segons determina la legislació vigent i les delegacions que pugui rebre de l’alcalde.

Es constitueix amb un nombre de regidors que no serà superior al terç legal, i el seu nomenament i cessament correspon lliurement a l’Alcaldia.

A l’Ajuntament de Forallac, formen part de la Junta de Govern Local, l’alcalde i les tres tinences d’alcaldia: Jaume Mont Poch, Marta Chicot Salgas  i Carles Frigola Doblado.

La resta de regidors del govern municipal, Olga Galceran Flores i Clara Ruiz Delgado, poden ser convidats per l’alcalde a assistir-hi amb veu, però sense vot.

DESTACATS

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES