Search

Preguntes i respostes

Per què es posa en marxa la recollida porta a porta?

L’any 2018 vam reciclar a Forallac pràcticament el 50 % dels residus, per sobre de la mitjana catalana (30 %). És una xifra elevada, però curta d’acord amb les exigències futures, ja que el 2030 caldrà arribar, com a mínim, al 65 %.
El sistema de contenidors al carrer no ens permet arribar-hi i s’ha vist que el porta a porta, que és el model de referència a Europa, permet superar el 80 %, segons dades de l’Agència Catalana de Residus.
La pràcticament totalitat dels residus que generem es poden reciclar si els separem correctament. Amb el porta a porta es vol recuperar la idea que els residus són recursos que es poden reciclar i que cadascú s’ha de responsabilitzar d’allò que genera.
Forallac ja fa molts anys que fa recollida selectiva, separar les cinc fraccions no és quelcom nou. El canvi de sistema que s’està plantejant l’únic canvi que suposa és que en comptes de desplaçar-nos al contenidor ens ho passin a buscar per la porta de casa.

► Major Comoditat. S’eviten desplaçaments als contenidors per deixar els residus.
► Millora de la via pública. S’eliminen els contenidors del carrer, es guanya espai públic i s’evita que es converteixin en punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells.
► Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació.
► Més ingressos pel reciclatges i menys despesa d’abocador. L’Agència Catalana de Residus penalitza amb un cànon cada tona de residus que portem a l’abocador o a la incineradora i l’apuja cada any. A més, per cada tona de residus que recollim ben separats es reben uns ingressos que permeten compensar els costos de recollida. Una majors ingressos i una menor despesa, ajuda a no haver d’incrementar any rere any la taxa d’ecombraries.
► El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major.
  • 1 cubell de 40 l per treure fora.
  • 1 cubell reixat per a l’orgànica de 10 l, per separar dins de casa, i bosses compostables per posar-ho.
  • 1 joc de tres bosses de ràfia per la selectiva: envasos, vidre i paper i cartró. 
  • 1 imant de nevera.
  • 1 díptic informatiu
L’únic cubell que ha de sortir al carrer és el cubell de 40 litres amb xip. La resta de material que s’entrega: cubell reixat i bosses tricolors, són per afavorir la separació dins de casa. Haurem de tenir cura d’entrar-lo a primera hora del matí per tal de minimitzar les opcions que es faci malbé. Si es vol es pot penjar a la façana.

Els cubells tenen xip i van identificats amb l’habitatge al que pertanyen, no hi ha dades personals vinculades.

No, el pots deixar en el teu lloc de l’armari i dipositar-hi cada dia la fracció que es recull aquell vespre.

Hauràs d’anar a l’ajuntament i te’n donaran un de nou. Si bé, a partir del segon cubell caldrà pagar el cost que suposi.

Si ens equivoquem de fracció no ens ho recolliran i ho haurem de portar nosaltres a la deixalleria, o bé esperar que torni a ser el dia en què es reculli aquella fracció. Cal revisar bé el calendari setmanal de recollida.

Si no traiem el cubell a l’hora acordada i el camió ja ha passat, no ens ho recolliran.

No hi ha previstes sancions per fer-ho malament, en el cas que es detecti un habitatge que és reincident en l’error un educador ambiental el visitarà per tal de resoldre els dubtes.

S’haurà d’anar a la deixalleria (cal targeta identificadora per accedir-hi) on hi ha contenidors de totes les fraccions.

La matèria orgànica va directe a compostage i si la posem dins una bossa de plàstic, no es pot compostar correctament.

DESTACATS

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES