Search

Factura electrònica

Remetre les factures electrònicament

L’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, obliga les persones jurídiques (societats, UTEs…) que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública a remetre les factures electrònicament. Els Ajuntaments poden regular un període d’adaptació d’aquest nou requisit legal.
Amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat, els terminis i l’agilitat en la tramitació, l’Ajuntament ha establert com a obligatòria la presentació de les factures en format electrònic, sigui quin sigui l’import de les mateixes. Pel que fa als proveïdors no obligats per l’article 4 de la Llei 25/2018, es recomana també que, per seguretat, rapidesa i comoditat, utilitzin majoritàriament al factura electrònica, tot i que podran lliurar les factures per correu ordinari, presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o en format digital a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. La nostra bústia electrònica, on es pot trobar l’operatiu i tota la informació necessària que requereix el sistema per tal de poder enviar les factures electrònicament està en el següent botó i el Codi DIR3 és L01179026.

El codi DIR3 és: L01179026.

DESTACATS

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES