Search

Urbanisme

Funcions d'urbanisme

Les funcions bàsiques d’actuació de l’Àrea d’Urbanisme es centren en la planificació i el desenvolupament urbanístic municipal per tal d’impulsar l’equilibri territorial, social i ambiental dels nuclis, creant i impulsant obres i equipaments públics amb la finalitat d’assolir un municipi més sostenible i amb qualitat de vida.

Els Serveis Tècnics Municipals tenen sota la seva responsabilitat, el control de totes les construccions, instal·lacions i obres de caràcter públic i privat, que es realitzin al municipi, així com el control, el compliment i el seguiment de la legalitat urbanística, alhora que, l’expedició de llicències i certificats urbanístics.

Gestions i tasques que es desenvolupen:

 • Desenvolupament urbanístic.
 • Desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) municipal.
 • Direcció i control d’obres d’urbanització.
 • Planificació de l’emplaçament de les activitats en el territori.
 • Disciplina urbanística
 • Creació d’equipaments i infraestructura pública.
 • Redacció de projectes d’obres públiques.
 • Direcció i control d’obres públiques.
 • Tramitació de llicències urbanístiques.
 • Llicències d’Obra Major.
 • Llicències d’Obra Menor.
 • Llicències d’activitats i usos.
 • Llicències de 1a Ocupació i Utilització.
 • Normativa urbanística.
 • Redacció i aplicació d’ordenances municipals.
 • Inspecció de l’execució de l’obra privada
 • Redacció i actualització del PGOU.
 • Manteniment de vies públiques urbanes i rurals.

Equip tècnic d'urbanisme

Arquitecte: Josep Antoni Hidalgo i Garcia
jhidalgo@forallac.cat
Horari d’atenció a consultes presencials: divendres de 12:00h a 14:00h. Cal sol·licitar cita prèvia.
Horari d’atenció per a consultes telefòniques: dilluns i dimecres de 12:00h a 14:00h.

Tècnica d’urbanisme: Laura Arenas Jimenez
laura@forallac.cat

Delineant: Carles Torró Bañeras
carles@forallac.cat

GIS: Jesús Manel Torres
jtorres@forallac.cat

Cadastre: Jesús Manel Torres
cadastre@forallac.cat

Enginyer: Joan Ribas Xargay
jribas@forallac.cat
Horaris d’atenció al públic: dimecres de 10:00h a 14:00h

DESTACATS

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES