Search

Casa de la Vila

L’actual Casa de la Vila es va inaugurar l’1 de febrer de 1997. Amb la seva construcció es va posar fi a una mancança molt important i es va dotar el municipi d’un equipament adequat a les necessitats reals de la població. Fins aleshores, l’ajuntament es trobava habilitat, precàriament, en una part de l’edifici destinat a habitatge dels mestres de les escoles de Vulpellac, concretament en dues habitacions del primer pis. Aquesta situació comportava un greu problema d’espai, que s’anava agreujant a mesura que la institució creixia en serveis i personal. El nou edifici va representar un pas molt gran cap a la prestació d’un servei més eficient i proper al ciutadà.

A part d’acollir les dependències pròpies de caràcter administratiu, es va creure oportú que el nou edifici tingués un caràcter polivalent i pogués encabir, entre d’altres serveis, el consultori mèdic, la seu dels vigilants locals, una sala d’actes, el magatzem de la brigada i un local social. D’acord amb aquests objectius, el nou edifici es va estructurar en dues plantes. A la planta baixa es van situar el dispensari mèdic i el local social, fins aleshores inexistent al municipi. 

També s’hi va construir una petita habitació de neteja i el magatzem de la brigada, i un espai per posar-hi la maquinària de l’ascensor i la caldera. A la planta pis hi havia el vestíbul d’accés, el taulell d’atenció al públic i les oficines, una sala de plens, serveis, els despatxos per a secretaria, alcaldia i serveis tècnics, una sala de comissions, un petit arxiu i una habitació per a la neteja.

El caràcter innovador i emprenedor de l’Ajuntament ha estat determinant per al creixement constant de la institució pel que fa a serveis. Per tal d’adaptar l’edifici a les necessitats presents i futures, l’any 2006 es va remodelar completament. L’obra va comportar una reestructuració total dels espais, sense que això impliqués ampliar l’immoble. L’actuació es va fer aprofitat el trasllat del magatzem de la brigada municipal, situat a la planta baixa, a una nau de nova construcció del polígon industrial. Això va permetre situar el saló de plens —que era al primer pis— a la planta baixa, on també s’ha habilitat un modern arxiu administratiu.

A la primera planta es van reestructurar els espais d’atenció al públic i els despatxos dels treballadors municipals. Només d’entrar-hi, s’hi troba un ampli mostrador on hi ha el registre d’entrada, el cadastre i informació econòmica. A la banda dreta hi ha una zona d’espera i els despatxos de Turisme i Promoció Econòmica, Intervenció i Serveis Tècnics, així com l’àrea de lavabos, menjador per als treballadors i la sala d’ordinadors. Al sector de l’esquerra hi ha els despatxos d’Alcaldia, Secretaria, Comunicació, una sala de juntes i un despatx per als regidors.

DESTACATS

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES