Tinences d’alcaldia

Els tinents d’alcalde substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, l’alcalde, que els podrà designar i remoure lliurement entre els membres de la Junta de Govern Local.

Les atribucions i competències que es reserven a l’Alcaldia, en cas d’absència, vacant o malaltia, les desenvoluparà el tinent d’alcalde que el substitueixi, el qual, durant aquest període, no podrà modificar les delegacions ja efectuades ni atorgar-ne de noves.

Jaume Mont Poch

Primer tinent d’alcalde: Jaume Mont Poch

Marta Chicot Salgas

Segona tinenta d’alcalde: Marta Chicot Salgas

Carles Frigola Doblado

Tercer tinent d’alcalde: Carles Frigola Doblado

DESTACATS

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES