Search

Subvencions Diputació de Girona

Subvencions Diputació de Girona any 2023

PLA A L’ACCIÓ ANY 2022-2023
 • Expedient 2022/5437 – Contracte de gestió i substitució de tot el sistema d’enllumenat públic del municipi: 30.000,00 € (15.000,00 € any 2022 i 15.000,00 € any 2023).

FONS DE SUBVENCIONS 2023
 • Despeses per inversions:  59.188,90 €  (Adquisició parcel.la 60 del polígon 3 de Forallac)
 • Despeses culturals:           10.445,10 €
 • Despeses de camins:         2.900,00 €
 • Noves tecnologies:            1.254,94 €
 DIPSALUT: 

Programa Pm07: subvenció de 7.487,43 euros per al programa municipal de tallers de gimnàstica i tallers de memòria.

Programa Pm13: subvenció de 1.143,83 euros per a l’adquisició material pels consultoris mèdics de Forallac.

Subvenció fora de concurrència atorgada pel President de la Diputació de Girona:

Subvenció de 100.000 euros per al finançament de les obres del projecte  “Arranjament de les voreres del camí de Fonteta a la Bisbal d’Empordà”.

Subvencions de caràcter firal:
 • Fira de les Herbes de Peratallada: 1.430,00 € 
 • Fira Medieval de Peratallada:  2.470 €
Fons econòmic extraordinari:

Import de 25.853,54 euros per a l’adquisició de 4 càmeres de reconeixement de matrícules.

Subvencions Diputació de Girona any 2022

 • Fira de les Herbes de Peratallada: 1.448 euros
 • Fira Medieval de Peratallada: 2.875 euros
 • Subvenció atorgada pel President de la Diputació de Girona, per un import de 100.000 euros, per al finançament parcial de les obres d’urbanització del sector PA-V2 i PA-V3, a Vulpellac.
 • La Diputació de Girona (Dipsalut), en la línia de subvencions del programa Pm07, ha atorgat a l’Ajuntament de Forallac, una subvenció de 4.948,02 euros, per la realització del programa Tallers de gimnàstica funcional per a persones grans.
 DIPSALUT: 
 • Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (PT10), per als anys 2022-2023. Import: 7.760,67 euros
 
FONS DE DE SUBVENCIONS ANY 2022
 • Despeses per inversions:
  – Pavimentació de la Plaça Reverend Ferran Dou de Vulpellac: 59.188,90 €
 • Despeses culturals: 10.445,10 €
 • Despeses en camins: 2.900,00 €
 • Noves tecnologies: 1.254,94 €
FONS DE SUBVENCIONS – EXTRAORDINARI 2022

– Urbanització del sistema general vinculat al PA-V2 i sector PA-V3 – 25.853,54 €

Subvencions Diputació de Girona any 2021

FONS DE COPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2021

Despeses d’inversió:

– Ordenació del Parc de l’U d’octubre 59.188,90 €

– Activitats culturals 10.445,10 €

– Noves tecnologies 1.254,94 €

– Manteniment camins 2.900,00 €

 • La Diputació de Girona, en el marc de la línia de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves tecnologies, Esports i Benestar, any 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 17.920,00 €, per a les obres de Restauració del Portal de la Verge de Peratallada (Exp. 329/2021).
 DIPSALUT: 
 • La Diputació de Girona (Dipsalut), en el marc de la línia de subvencions per despeses d’inversió en els consultoris locals (SACI) de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Girona, any 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 1.241,46 €, per l’adquisició de material divers (Exp. 256/2021).
 • La Diputació de Girona (Dipsalut), en el marc de la línia de subvencions per a la lluita i control de plagues urbanes(PT10) de l’Organisme Autònom de Salut Pública de Girona, any 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Forallac una subvenció de 7.184,21 €, pel mosquit tigre, rosegadors i coloms (Exp. 405/2021).
 • La Diputació de Girona (Dipsalut), en la línia de subvencions del programa Pm07, ha atorgat a l’Ajuntament de Forallac, una subvenció de 4.270,00 €, per la realització del programa d’acompanyament a la vellesa, any 2021.

DESTACATS

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES