Search

Identitat corporativa

L’any 2020, l’Ajuntament de Forallac va revisar i actualitzar la imatge corporativa institucional, per modernitzar-la i adaptar-la a les noves necessitats de l’entorn digital. El procés va incloure el redisseny de l’escut heràldic, que presentava uns elements molt carregats, la qual cosa en dificultava la reproducció, sobretot en formats reduïts.

L’escut oficial continuarà essent el mateix, però per a l’ús administratiu habitual en tota l’estructura organitzativa i de relació de l’Ajuntament envers la ciutadania, s’utilitzarà una nova versió, que té un aspecte més net, de línies més pures i clares.

Escut original aprovat el 21 de maig de 1998
Actualització de l'escut any 2020

Actualització

En conjunt, l’actualització realitzada no representa un canvi radical, però permetrà dotar la institució d’una imatge més actual i propera, sense perdre el seu caràcter institucional. El projecte ha estat desenvolupat per l’estudi Vellut i es concreta en un Manual d’identitat corporativa on es recullen els arxius i els criteris d’aplicació de la nova imatge, per donar-li coherència i homogeneïtat. El nou escut manté els seus elements identificatius oficials, que han estat redefinits i depurats per a una millor reproducció en diferents formats i suports. Es manté el fons romboïdal i s’han simplificat la corona, el castell, el mont floronat i el lleó. Té dues versions, atesa la seva complexitat gràfica: una versió per a mides grans, superiors a 3 cm, i una versió per a mides petites. Aquesta diferenciació es fa per aconseguir que els elements del lleó rampant i del mont floronat es puguin entendre bé en totes les reproduccions. Per aquest motiu, les formes d’aquestes figures s’han ajustat i simplificat en la versió per a mides petites. Quan s’hagi de reproduir a color, l’escut mantindrà els oficials vinculats a cadascun dels elements que el componen. Per a la versió monocromàtica, s’ha escollit el porpra del fons de l’escut caironat com a color representatiu. Aquest serà el preferent per a la major part d’aplicacions.

EL RAMPÍ

TRÀMITS ONLINE

IDCAT MÒBIL

PERFIL DE CONTRACTANT

TRANSPARÈNCIA

FORALLAC JOVE

TURISME

CURSOS I TALLERS

NEXES