Search

Resultats del procés de selecció d’una plaça d’informador turístic (laboral fix-discontinu)

07.03.2023

Procés de selecció per a la provisió mitjançant concurs d’una plaça d’auxiliar Oficina de Turisme de Peratallada (personal laboral fix discontinu). Resultat de les proves.

>> Consultar resultats

COMPARTEIX