S’inicien els treballs de millora i arranjament de la plaça Reverend Ferran Dou de Vulpellac

07.12.2022

Aquesta setmana han començat els treballs de pavimentació i millora de serveis de la plaça Reverend Ferran Dou, de Vulpellac. És la primera de les intervencions que s’han planificat al conjunt del poble amb l’objectiu d’arranjar integralment la totalitat dels seus carrers i espais públics, per tal de dignificar-los estèticament i millorar-ne la funcionalitat. L’actuació que es farà a la plaça Ferran Dou marcarà el tractament estètic i funcional que se li donarà al conjunt del nucli històric.

El paviment de llambordes i pedres actual generen moltes incomoditats tant als vianants com al trànsit rodat. D’altra banda, amb el pas del temps han sofert diferents intervencions i reposicions que l’han malmès i donen un mal aspecte al conjunt.

Per aconseguir una imatge unificada de la plaça, tota la superfície, excepte a l’enllaç entre els carrers del Llorer i de Sant Joan, es projecta amb un paviment uniforme i apte per a un ús mixt, amb prioritat a l’ús de vianants. La solució adoptada busca la integració de la plaça amb l’espai d’accés al conjunt monumental de l’església i el castell. Per aquesta raó, el paviment que s’hi col·locarà serà el mateix a l’existent en aquesta àrea, format per lloses de pedra calcària de Sant Vicenç amb un especejament d’amplada constant i llargada variable.

El mateix paviment posarà davant de la façana oest, a l’enllaç entre els carrers del Llorer i de Sant Joan, protegint la sortida dels habitatges de l’espai obert a la circulació. A la zona de trànsit rodat es posarà un paviment més resistent.

Amb aquesta solució es millora la qualitat de l’acabat actual de la plaça disposant majoritàriament lloses de pedra natural com a l’accés a conjunt monumental. Així  mateix, la disposició a un sol nivell de tot l’espai, sense graons ni vorades, millorarà la seva accessibilitat. Per altra part, s’uniformitzarà el cromatisme, sense excessius contrastos de tonalitat, i adaptat als colors presents a les façanes de l’entorn.

S’aprofitaran les obres per millorar la instal·lació dels serveis que es troben en mal estat o són deficients, com ara el subministrament d’aigua i l’enllumenat públic.

L’actuació té un cost de 170.838,60 euros i un termini d’execució de dos mesos.

Mentre durin els treballs, la plaça queda totalment tallada al pas de vehicles, però s’ha habilitat un pas per a vianants. Els vehicles que vinguin del carrer Sant Joan i vulguin anar a l’Ajuntament o al centre poden passar pel carrer Miquel de Sarriera, excepte les hores d’entrada i sortida de l’escola.

COMPARTEIX

DESTACATS

NOTICIES RECENTS