Search

Llistat de persones admeses a les proves per a una plaça d’arquitecte superior

16.02.2023

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per al procés selectiu mitjançant concurs, per a la provisió d’1 plaça d’arquitecte superior, en règim de personal funcionari de carrera

>> Consultar llistat

COMPARTEIX