Search

Llistat de persones admeses a les proves per a 1 plaça d’auxiliar Oficina Turisme

10.02.2023

Aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per al procés selectiu de selecció, mitjançant concurs, per a la provisió d’1 plaça d’auxiliar administratiu/va de turisme, en règim de personal laboral fix discontinu (estabilització de personal prevista a la Disposició Addicional Sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública) de l’Ajuntament de Forallac, aprovada per resolució de l’alcaldia núm. 968 de 12 de desembre de 2022.

>> Consultar llistat

COMPARTEIX