Search

L’Ajuntament inicia el procés per al buidatge i enderroc dels cementiris vells de Santa Climent i Santa Susanna de Peralta

25.02.2024

L’Ajuntament de Forallac ha iniciat els tràmits previs al buidatge i adequació de l’espai resultant dels cementiris vells de Sant Climent de Peralta i Santa Susanna de Peralta. Aquests equipaments es van deixar d’utilitzar a partir del 1993 atès el seu avançat estat de deteriorament i l’entrada en servei del nou cementiri de Peratallada.

L’any 2016 el Bisbat de Girona, la parròquia de Sant Climent de Peralta i ’Ajuntament de Forallac van formalitzar un conveni de cessió mitjançant el qual el Bisbat i la parròquia cedien a l’Ajuntament els solars dels dos cementiris i l’Ajuntament s’havia d’encarregar de buidar les restes dipositades en els nínxols, enderrocar-los i posteriorment destinar l’espai resultant a una plaça oberta de concurrència pública.

Prèvia a l’inici de qualsevol trasllat i/o enderroc, l’Ajuntament necessita conèixer de manera fefaent la titularitat dels nínxols i la voluntat dels propietaris envers el trasllat de les restes inhumades, procés que ha iniciat recentment i per al qual se sol·licita la col·laboració ciutadana.

Recentment, l’Ajuntament ha portat a terme i culminat el buidatge i el trasllat de restes del cementiri vell de Peratallada.

En el cas dels cementiris vells de Sant Climent de Peralta i de Santa Susanna de Peralta, es preveu que el procés d’identificació de nínxols, buidatge, trasllat i enderroc es culmini aquest any 2024

COMPARTEIX