Search

Consulta pública sobre l’elaboració de l’Ordenança municipal reguladora del servei d’aigua potable en situació d’alerta, d’excepcionalitat o d’emergència de sequera

30.10.2023

L’Ajuntament de Forallac ha obert fins al 14 de novembre un període de consulta pública per tal que la ciutadania pugui fer aportacions a la proposta d’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera i s’aplicarà durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Es demana l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

>> Ordenança

>> Anunci de consulta pública

COMPARTEIX