:::: Ajuntament de Forallac ::::

 • leftlayout Layout
 • rightlayout Layout
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Newsflash 14

La Festa del Segar i del Batre de Sant Climent de Peralta ens permet reviure des del 1996 com era un dels moments més importants de la vida a pagès.

Informació sobre el confinament nocturn, de les 22 a les 06 h PDF Imprimeix Correu electrònic

(26.10.20) Per reduir els contagis de la Covid 19, ahir es va aprovar la resolució que prohibeix la mobilitat entre les 22 h i les 06 h. Amb aquesta mesura es volen evitar activitats nocturnes d’alt risc, llevat d’aquells desplaçaments o activitats considerades de caràcter essencial.

Des de l'Ajuntament de Forallac fem, novament, una crida a la responsabilitat col·lectiva i individual. Ens trobem en un moment molt crític i determinant per frenar l'increment exponencial de la pandèmia. 

Aquestes són les excepcions que preveu la resolució: 

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili), així com per assistència veterinària urgent
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores del matí), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

En cas que us tingueu que desplaçar, porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el motiu per presentar-lo en els controls policials

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya estarà permesa sempre i quan tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, estarà sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Pel que fa a l’horari màxim d’obertura al públic, els serveis, activitats recreatives i esportives, comerç minorista i de restauració serà a les 21 h, tot i que la prestació de serveis de restauració a domicili serà a les 22 h.

Les activitats culturals i espectacles públics podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 h.

Segons la resolució, correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L'incompliment de les mesures serà objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'establia el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

Destacats