:::: Ajuntament de Forallac ::::

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Newsflash 8

Als termes de Fonteta i Sant Climent de Peralta hi havia hagut més d’una vintena de forns de calç.

L'Ajuntament adjudica el mur i el rebliment de la nova zona verda de Fonteta PDF Imprimeix Correu electrònic
(06.08.20) L'Ajuntament ha adjudicat les obres per construir un mur de contenció i reomplir de terres la zona verda que el planejament municipal preveu al carrer Empordà, de Fonteta, al costat de la riera que creua el vial. L'espai on s’actuarà ocupa una superfície aproximada de 1.096 m2, emplaçats uns 3 m per sota de la rasant del carrer. Aquesta situació enclotada redueix el seu potencial ús social, ja que té un accés molt difícil. L'actuació projectada servirà permetrà situar la nova zona verda a pràcticament el mateix nivell del carrer. Per aconseguir-ho, s’hi aportaran uns 2.732 m3 de material seleccionat, que es compactarà. 
 
Aquesta zona, qualificada com a espais lliures, està previst que s'urbanitzi un cop es desenvolupi la unitat d'actuació UA-F1 de Fonteta, ja que queda inclòs dins el seu àmbit. No obstant això, l'Ajuntament considerava un error realitzar la seva urbanització en un emplaçament deprimit, amb poques possibilitats d'aprofitament per part dels veïns i visitants. Per aquest motiu, va encarregar un projecte per realitzar un rebliment de terres previ i poder situar la zona verda a una cota accessible des del carrer.
 
Obra subvencionada pel PUOSC
La formalització de l’adjudicació es va fer el 16 de juliol a l'empresa Infraestructures, Serveis i Obres del Vallès (ISEOVA, SL), per un import de 101.005,43 (IVA inclòs). Les obres s'iniciaran passat l’estiu i tenen un termini d'execució de 3 mesos. L’actuació està subvencionada íntegrament pel Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 2020.
 
Per poder accedir a la zona terraplenada es formarà una petita rampa amb el mateix material de rebliment. A la franja restant adjacent al carrer es formarà un talús suau per salvar el desnivell resultant, que serà d’un metre aproximadament.
 
A la coronació del mur s'instal·larà una tanca de protecció. Es realitzarà amb perfils d'acer i taulons de fusta d'avet tractada a l'autoclau.
 

Destacats